Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 02 2015

vanyali
3388 8921
Reposted fromflesz flesz viaGirlwithdreams Girlwithdreams
vanyali
9232 1ebc
vanyali
vanyali
6019 1ee9
Reposted fromcleanout cleanout viaGirlwithdreams Girlwithdreams
vanyali
-Co dziś robisz ze sobą? Nie zaprosiłbyś mnie na herbatę?
— B. Prus, Lalka (Wokulski do Ignacego)
Reposted frommaardhund maardhund viaGirlwithdreams Girlwithdreams
3612 e57f 500

January 31 2015

vanyali
vanyali
1879 8fbc
Reposted fromzupazazjii zupazazjii viahereitiscold hereitiscold

January 28 2015

vanyali
7075 0925 500
Reposted fromraksha raksha viavigil vigil
vanyali
4259 2ca2
Reposted fromTimeForBrain TimeForBrain viacourtney97 courtney97

January 20 2015

vanyali
vanyali
#469
Reposted fromMiauuuKurwa MiauuuKurwa

January 14 2015

vanyali
3681 5993 500
Reposted byszatanszatan szatanszatan

January 07 2015

vanyali
3615 6ca5
vanyali
4112 d132
Reposted fromheerbaciarnia heerbaciarnia viacourtney97 courtney97
vanyali
#466
Reposted fromMiauuuKurwa MiauuuKurwa

January 06 2015

vanyali
vanyali
8530 b296 500
Reposted fromzolwik zolwik viamadamebutterfly madamebutterfly
vanyali
Psycholog podczas wykładu na temat zarządzania stresem przeszedł się po sali. Gdy podniósł szklankę z wodą, wszyscy pomyśleli że zaraz zada pytanie "czy szklanka jest w połowie pusta czy pełna". Zamiast tego, z uśmiechem na ustach, zapytał "ile waży ta szklanka?". Odpowiedzi były różne, od 200 g do 0,5 kg Psycholog odpowiedział: "Nie jest istotne ile waży ta szklanka. Zależy ile czasu będę ją trzymał. Jeśli potrzymam ją minutę to nie problem. Gdy potrzymam ją godzinę, będzie mnie boleć ręka. Gdy potrzymam ją cały dzień, moja ręka straci czucie i będzie sparaliżowana. W każdym przypadku szklanka waży tyle samo, jednak im dłużej ją trzymam tym cięższa się staje. Kontynuował: "Zmartwienia i stres w naszym życiu są jak ta szklanka z wodą. Jeśli o nich myślisz przez chwilę nic się nie dzieje. Jeśli o nich myślisz dłużej, zaczynają boleć. Jeśli myślisz o nich cały dzień, czujesz się sparaliżowany i niezdolny do zrobienia czegokolwiek. Pamiętaj by odłożyć szklankę
— znalezione na wykopie gdzieś
Reposted frombrejkontrough brejkontrough
vanyali
Asimov zauważył kiedyś, że kiedy kościoły zaczęły instalować piorunochrony, wypowiedziały się po stronie nauki, nie teologii.
— Nauka Świata Dysku IV
Reposted fromszszsz szszsz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl